ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 09:53โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 21:24 ]


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 09:51โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 21:22 ]


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ กลุ่มรายการ งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 00:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 21:06 ]


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ กลุ่มรายการ งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 00:32โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 20:58 ]


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 00:25โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 20:54 ]


ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒ สพป.ลย.๑

โพสต์20 พ.ค. 2562 00:25โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:08โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 02:08 ]


ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงฯ(DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:02โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 01:04 ]


1-10 of 44