ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:59โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
15 ธ.ค. 2560 00:59
Comments