ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:32โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
จ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ 
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
14 ธ.ค. 2560 01:32
Comments