ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แบบ ฟ.๓/๔๒ (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านปากยาง

โพสต์14 ธ.ค. 2560 02:09โดยโรงเรียนบ้านปากยาง อําเภอท่าลี่
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แบบ ฟ.๓/๔๒ (สนามฟุตบอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงเรียนบ้านปากยาง
Ċ
โรงเรียนบ้านปากยาง อําเภอท่าลี่,
14 ธ.ค. 2560 02:09
Comments