ประกาศราคากลางก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านท่าลี่

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:57โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่
จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง 
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่,
14 ธ.ค. 2560 01:57
Comments