ประกาศราคากลางซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์28 ธ.ค. 2560 17:57โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

Ċ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
28 ธ.ค. 2560 17:57
Comments