ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:05โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


ประกาศแผนจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์ฯ(DLIT)สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์7 ก.พ. 2561 01:06โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


ประกาศแผนการจัดจ้างบ้านพักครู 207 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์17 ม.ค. 2561 19:50โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 19:54 ]


-

โพสต์11 ม.ค. 2561 23:00โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน)

โพสต์13 ธ.ค. 2560 19:06โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 21:25 ]


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 พ.ย. 2560 05:09โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


1-10 of 16