ประกาศแผนการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์22 มิ.ย. 2563 02:53โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณห้องเรียน DLTV งบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 06:00โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 06:08 ]


ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 05:59โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 05:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 05:58 ]

            ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ  1.ครุภัณฑ์สำนักงาน  2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 05:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 05:55 ]


ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 05:30โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 05:56 ]


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 01:13โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance


1-10 of 23