ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์10 ก.ค. 2562 05:39โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 05:58 ]
            ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ  1.ครุภัณฑ์สำนักงาน  2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
10 ก.ค. 2562 05:58
Comments