ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT)

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:55โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง   ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT (ร่าง)

โพสต์24 เม.ย. 2560 02:55โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2560 02:56 ]

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT (ร่าง)

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โพสต์19 มี.ค. 2560 20:34โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านเมี่ยง

โพสต์22 ธ.ค. 2559 00:08โดยโรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่

ปปช.001

ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านนาดินดำ

โพสต์21 ธ.ค. 2559 01:58โดยโรงเรียนบ้านนาดินดำ อำเภอเมืองเลย

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านนาดินดำ

ประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 3/2559

โพสต์20 ธ.ค. 2559 19:57โดยโรงเรียนบ้านนาดินดำ อำเภอเมืองเลย

ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 3/2559

โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพละศึกษา

โพสต์19 ธ.ค. 2559 18:31โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 18:32 ]

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6

1-10 of 128