ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT ,ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ,ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์6 ธ.ค. 2559 19:48โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2559 19:49 ]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT ,ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ,ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่,
6 ธ.ค. 2559 19:48
Comments