แก้ไขประกาศเชิญชวนประกาศราคา

โพสต์24 พ.ย. 2559 22:02โดยโรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน
ประกาศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน
.............................................................

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกาศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และประกาศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

               โรงเรียนบ้านผาแบ่น ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ดังนี้

๑. แก้ไข 
                              แก้ไข คำว่ากรม เป็นโรงเรียน และแก้ไขเวปไซด์จาก phaban.loei1.go.th เป็น paban@loei1.go.th

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 
 
                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 

(นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น

Comments