ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:39โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2560 06:30 ]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
15 ธ.ค. 2560 01:00
Comments