ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑_๒๖(โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย)

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:53โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑_๒๖(โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย)
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อําเภอท่าลี่,
14 ธ.ค. 2560 01:53
Comments