ประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)

โพสต์25 มี.ค. 2561 22:59โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
กำหนดการยื่นแบบคัดเลือก 
ระหว่างว้นที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังประกาศคัดเลือกฯ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
25 มี.ค. 2561 22:59
Comments