ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา

โพสต์15 ธ.ค. 2559 21:55โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
งานจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ รายละเอียดตามแบบ ปปช.01

Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย,
15 ธ.ค. 2559 21:55
Comments