ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา

โพสต์15 ธ.ค. 2559 21:55โดยโรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ
งานจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ รายละเอียดตามแบบ ปปช.01

Ċ
โรงเรียนชุมชน บ้านนาอ้อ,
15 ธ.ค. 2559 21:55
Comments