ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โรงเรียนบ้านนาดินดำ อ.เมือง จ.เลย

โพสต์9 ธ.ค. 2559 21:40โดยโรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โฆษณาและเผยแพร่
Comments