ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (DLIT)

โพสต์12 ก.ค. 2560 00:55โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง   ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
12 ก.ค. 2560 00:55
Comments