ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยพอด

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:38โดยโรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
28 พ.ย. 2559 23:38
Comments