ประกาศราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์26 พ.ย. 2559 22:26โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
ด้วยโรงเรียนบ้านท่าบมได้รับจัดวรรงบประมาณ ปี 2560 งบซ่อมแซมงานพื้น ผนัง หลังคา โรงเรียนบ้านท่าบมจึงขอประกาศราคากลางของงบประมาณดังกล่าว จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
26 พ.ย. 2559 22:26
Comments