ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

โพสต์1 ธ.ค. 2559 01:24โดยโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ปี  2560  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  จำนวน  1 หลัง  ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม,
1 ธ.ค. 2559 01:24
Comments