ประกาศราคากลางโรงเรียนบ้านห้วยพอด

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:24โดยโรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 101/26 ขนาด 3ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน,
28 พ.ย. 2559 23:24
Comments