ประกาศราคากลาง โรงเรียนบ้านก้างปลา

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:54โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา/รางน้ำฝน อาคา สปช.105/26  โรงเรียนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
Ċ
โรงเรียนบ้านก้างปลา,
24 พ.ย. 2559 21:54
Comments