ประกาศราคากลางโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:54โดยโรงเรียน บ้านนากระเซ็ง
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา ผนัง พื้น โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย
Ċ
โรงเรียน บ้านนากระเซ็ง,
24 พ.ย. 2559 21:54
Comments