ประกาศราคากลางโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:54โดยโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ งานหลังคา ผนัง พื้น โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย
Ċ
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่,
24 พ.ย. 2559 21:54
Comments