ประกาศราคากลางสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:23โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนบ้านท่าบมขอประกาศ ราคากลางสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย ตามแบบ ปปช.01 ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:23
Comments