ประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

โพสต์25 มิ.ย. 2561 21:14โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2561 23:46 ]

Ċ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
26 มิ.ย. 2561 00:02
Comments