ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(บ้านพักครู 207) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 00:27โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (บ้านพักครู 207) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Comments