ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปือย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒ /๒๖ และส้วมนักเรียนหญิง ๔ที่/ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 ธ.ค. 2560 03:20โดยโรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1

Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
15 ธ.ค. 2560 03:20
Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
15 ธ.ค. 2560 03:20
Comments