ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์6 ธ.ค. 2559 20:26โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้นบัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เปิดซองสอบราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาในครั้งนี้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ą
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
6 ธ.ค. 2559 20:26
Comments