ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคมาห้องสมุด ICT /สนามกีฬาอเนกประสงค์/ส้วมชายขนาด4ที่/49

โพสต์8 พ.ย. 2559 00:54โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลี่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคมาห้องสมุด ICT /สนามกีฬาอเนกประสงค์/ส้วมชายขนาด4ที่/49
Comments