ประกาศโรงเรียนบ้านอุมุง เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ 203/27

โพสต์23 พ.ย. 2559 13:55โดยโรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนบ้านอุมุง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ 203/27  ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 822,900 บาท
Ċ
โรงเรียนบ้านอุมุง อําเภอเชียงคาน,
23 พ.ย. 2559 13:55
Comments