ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:44โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,670,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
10 ก.พ. 2563 23:44
Comments