ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 18 อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์1 มี.ค. 2563 23:25โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
1 มี.ค. 2563 23:25
Comments