ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:16โดยโรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
โรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ,
24 ก.พ. 2563 00:16
Comments