ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โพสต์22 ก.พ. 2562 01:59โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:46 ]
            ด้วย สำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   


Ċ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
28 มิ.ย. 2562 01:45
Comments