ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์9 ส.ค. 2564 03:36โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
9 ส.ค. 2564 03:36
Comments