ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์22 ก.พ. 2562 01:56โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:51 ]
            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม  ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
Ċ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
28 มิ.ย. 2562 01:51
Comments