ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว

โพสต์29 พ.ย. 2559 22:33โดยโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช 301/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 584.100 บาท ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม,
29 พ.ย. 2559 22:33
Comments