ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว โรงเรียนบ้านนาค้อ

โพสต์29 พ.ย. 2559 22:12โดยnakho channel อําเภอปากชม
โรงเรียนบ้านนาค้อได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26   จำนวน  1   หลัง  งบประมาณ  584,100 บาท ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
nakho channel อําเภอปากชม,
29 พ.ย. 2559 22:12
Comments