ราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 28 x 37 เมตร และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

โพสต์7 พ.ย. 2559 01:49โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 01:52 ]

Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
7 พ.ย. 2559 01:49
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
7 พ.ย. 2559 01:49
Comments