ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT, ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์, ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านท่าลี่

โพสต์16 พ.ย. 2559 04:29โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 04:34 ]
ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT, ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์, ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
16 พ.ย. 2559 04:29
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่,
17 พ.ย. 2559 01:11
Comments