ราคากลางงานปรับปรุงห้องสมุด, งานปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/2529 (อาคารอนุบาล), งานก่อสร้างเสาธงชาติไทย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

โพสต์17 พ.ย. 2559 00:22โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance
ราคากลางงานปรับปรุงห้องสมุด, งานปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/2529 (อาคารอนุบาล), งานก่อสร้างเสาธงชาติไทย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ต.นาด้วงด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
17 พ.ย. 2559 00:22
Comments