ร่างประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมแบบ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์19 ธ.ค. 2561 02:29โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม

Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม,
19 ธ.ค. 2561 02:29
Comments