เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(โรงอาหารหอประชุม) สปช ๒๑๐/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 23:53โดยโรงเรียนบ้านโป่ง อําเภอเมืองเลย

Ċ
โรงเรียนบ้านโป่ง อําเภอเมืองเลย,
12 ธ.ค. 2560 23:53
Comments