เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๕ และก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์19 ก.พ. 2563 02:59โดยโรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย

Ċ
โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย,
19 ก.พ. 2563 02:59
Comments