ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ที่ประสบเหตุวาตภัย โรงเรียนบ้านโป่ง

โพสต์3 ก.ย. 2561 00:55โดยโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:11โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน
(พื้นยกสูง) แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:10โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

1-10 of 13