ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:11โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน
(พื้นยกสูง) แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
29 ธ.ค. 2560 00:11
Comments