.:: ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 233 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 247 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 247 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ข่าวกิจกรรม

 • ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกล ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2561 01:26 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพม.20 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 พร้อมด้วย นายย ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 08:49 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 51                  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 เป็นประธานในพ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 06:12 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • กิจกรรม KM กิจกรรม สพป.เลย เขต 1 วัน พฤหัสบดี  ที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 01:45 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 50          วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรต ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 23:56 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 31 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย  เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 23:38 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O - NET วันที่ 30 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2561 20:13 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. วันพุธ ที่ 24 มกราคม  2561 เวลา 07.30 น.– 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี ,นายวีระพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 19:54 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันศุกร์ ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 23:36 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” วันที่พฤหัสบดี  ที่ 18  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   เป็นประธานใน พิธ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 00:15 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 395 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกล ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2561 01:26 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพม.20 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 พร้อมด้วย นายย ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 08:49 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 51                  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 เป็นประธานในพ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2561 06:12 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • กิจกรรม KM กิจกรรม สพป.เลย เขต 1 วัน พฤหัสบดี  ที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 01:45 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 50          วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรต ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 23:56 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 31 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย  เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 23:38 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O - NET วันที่ 30 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2561 20:13 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. วันพุธ ที่ 24 มกราคม  2561 เวลา 07.30 น.– 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี ,นายวีระพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 19:54 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันศุกร์ ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 23:36 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • สพป.เลย เขต 1“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” วันที่พฤหัสบดี  ที่ 18  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   เป็นประธานใน พิธ ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 00:15 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 395 รายการ ดูเพิ่มเติม »