.:: ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 189 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ข่าวกิจกรรม

 • ร.ร.เมืองเลย จัดค่ายเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 01:22 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • งานอาเซียน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asiannations) หรือ ASEAN)  สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 02:38 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • ร.ร.เมืองเลยสุดเจ๋ง โชว์ศิลปะมวยไทย          เมื่อวันที่  26  กรกฏาคม  2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลยได้โชว์การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองขึ้นในงานวันอาเซียน  ปีพุทธศักราช ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 01:23 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • เปิดค่ายคุณธรรม สพป .เลย 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายคุณธรรม  จริยธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 01:10 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกรฎาคม  2560
  ส่ง 26 ก.ค. 2560 23:37 โดย โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดย นางสาวชฎาพร ย ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 02:00 โดย โรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายราเชนท์  กงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม นางสาวชฎาพร ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 01:23 โดย โรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม
 • การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ลย.1 วันพฤหัสบดี  ที่   13  กรกฎาคม  2560  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 22:23 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดป่าใต้ บ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่  11 กรกฏาคม  2560  โรงเรียนเพียงหลวง 18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ  วัดป่าใต้  บ้านนาจาน  ต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 19:28 โดย โรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 60 เวลา 08.30 น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในงาน รัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2560 โดยนำส ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 00:02 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 349 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ร.ร.เมืองเลย จัดค่ายเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 01:22 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • งานอาเซียน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asiannations) หรือ ASEAN)  สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 02:38 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • ร.ร.เมืองเลยสุดเจ๋ง โชว์ศิลปะมวยไทย          เมื่อวันที่  26  กรกฏาคม  2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลยได้โชว์การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองขึ้นในงานวันอาเซียน  ปีพุทธศักราช ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 01:23 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • เปิดค่ายคุณธรรม สพป .เลย 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายคุณธรรม  จริยธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 01:10 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกรฎาคม  2560
  ส่ง 26 ก.ค. 2560 23:37 โดย โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดย นางสาวชฎาพร ย ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 02:00 โดย โรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 วันที่7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายราเชนท์  กงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม นางสาวชฎาพร ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 01:23 โดย โรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม
 • การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ลย.1 วันพฤหัสบดี  ที่   13  กรกฎาคม  2560  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 22:23 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
 • วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดป่าใต้ บ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย วันที่  11 กรกฏาคม  2560  โรงเรียนเพียงหลวง 18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ  วัดป่าใต้  บ้านนาจาน  ต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 19:28 โดย โรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน
 • วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2560 วันที่ 11 กรกฎาคม 60 เวลา 08.30 น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในงาน รัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2560 โดยนำส ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 00:02 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 349 รายการ ดูเพิ่มเติม »