สพป.เลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 3 (18 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:32โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  น เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1  ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และในเวลา 10.00 น.ให้การต้อนรับคณะศึกษาจากและคณะศึกษาดูงานจาก   สพป.อุดรธานี  เขต 3  

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  คณะศึกษาดูงานทั้งสองคณะมุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในเรื่อง การประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 และระบบ AMSS ครบวงจร  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่  น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองเขตพื้นที่ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในแต่ละกลุ่มงาน  มีความสะอาด สบายตา นโยบายของ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมีความเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้ง >>>ภาพเพิ่มเติม<<< ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์12 ต.ค. 2562 21:01โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำ ผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

     โดยในพิธีในครั้งนี้  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มีการดำเนินการดังนี้พิธีทำบุญตักบาตรบริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองจังหวัดเลยพิธีเริ่มเวลา 07.00 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ หอประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา08.30 และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลยเริ่มพิธีเวลา 19.30  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

  


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93 โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้

โพสต์9 ต.ค. 2562 02:27โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 9 ตุลาคม  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก  ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายอภินันท์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  โดยนายวิรัตน์  พุทธทองศรี                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93  มอบให้กับเด็กหญิงวรรัตน์ เพ็งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ห้วยซวกคกเลาใต้  อ.เชียงคาน  จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา       ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับนาย  ยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ ดำเนินการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงผู้รับมอบบ้านน้ำใจรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน  10,740  บาท

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น99 หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จํานวน 92 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 93 การดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจาก  99 หลังและจะมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

“เกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน”

โพสต์27 ก.ย. 2562 06:27โดยนางณัชชา ทีนา วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู (อดีต ผอ.สพป.เลย เขต ๑) เป็นประธานในพิธีงานแสดงกตเวทิตาจิต แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒   โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดําเนินการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสําคัญ และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกิจกรรม ดําเนินงานมาโดยตลอด เพื่อเป็นเกียรติ และเชิดชูคุณความดี ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตน พัฒนาการศึกษา ให้แก่ประเทศชาติตลอดชีวิต  ราชการ สร้างคุณูปการมหาศาล ให้เกิดต่อแผ่นดิน จนเด็กและเยาวชนของชาติ เป็นฐาน พลังเข้มแข็งยิ่งใหญ่ ในการสร้างประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งปีนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา เกษียณอายุราชการจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒ รายการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องานเกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานราชการจนเกษียณอายุราชการรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการแสดงออกกับผู้ที่เกษียณอายุราชการของหน่วยงานสําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก การแสดงของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด >>ภาพเพิ่มเติม<< >>>>ภาพเพิ่มเติม 2<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                    นางวรกัรญา คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุรุคุณธรรมและการกล่าวสุนทรพจน์

โพสต์24 ก.ย. 2562 00:05โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลคุรุคุณธรรมและการกล่าวสุนทรพจน์ วันที่ 24 ก.ย 62 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมเทพบุญเติม ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 92

โพสต์19 ก.ย. 2562 02:13โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2562 02:16 ]


สพป.เลย เขต 1  มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 92 แล้ว

.................................................................................

วันนี้ 19  กันยายน  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา               ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราการครู  บุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 92  โดยมี นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานการเปิดงานพร้อมกันนี้มีนางสุชาดา  กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  

          กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างน้อย ๑๒ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลำบาก มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สดุดี  พระเกียรติคุณ แด่องค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ การดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน ได้กำหนดไว้ในโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๙ หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว   จำนวน ๙๑ หลัง  หลังนี้เป็นหลังที่ 92  มอบให้แก่ เด็กชายกฤษกร  เมืองวงศ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  สำหรับการสร้างบ้านให้นักเรียนครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา           ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านให้นักเรียน ครั้งนี้ ทั้งนี้การสร้างบ้านน้ำใจเด็กนักเรียนในครั้งนี้มีการร้องเพลงเปิดหมวกจาก ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้ขับร้องเพลง  ดนตรีประกอบโดย นายยืนยง  ปาลี รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน  7,807  บาท >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

                                                                                                                    ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โพสต์18 ก.ย. 2562 00:41โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 00:43 ]

วันพุธ  ที่ 19  กันยายน  ๒๕๖๒  ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ    เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้งนี้มี นายยืนยงปาลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดเลยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

 นายสุพัฒน์ คําโคตรสูนย์ รองประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน 2) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเลย กับโรงเรียนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2518 ปัจจุบันให้ความช่วยเหลือ ด้านการศึกษา สุขภาพ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แก่เด็กด้อยโอกาสกว่า 58,000 คน ใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ

มีเงินบริจาคของผู้ปกครองเด็กในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนคืนทุนให้กับโครงการ จาก การสร้างแหล่งอาหารของ คลังอาหารในครัวเรือน การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จะต้องมีผลลัพธ์ตรง ตามที่คาดหวัง จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจํานวน 24 ฉบับกับโรงเรียนภาคีภายใต้สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้นดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


                                                                                                                                        ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์11 ก.ย. 2562 00:31โดยนางณัชชา ทีนา

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย  นายนิธิศ  ภู่ชัย  นางศิริพร  สาตยศ  และนายชนัฐชัย  ตาควัน  จากสำนักติดตามและประเมินผลการเพื่อการจัดการศึกษา สพฐ.โดยการดำเนินการในครั้งนี้  เป็นการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยชี้แนะปัญหา - อุปสรรค เกี่ยวกับการรายงานตัวชี้วัดต่างๆได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 เชิงประจักษ์ >>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 รับการลงพื้นที่ IQA โครงการบูรณาการความร่วมมือ การประกันคุณภาพภายใน OPEN HOUSE

โพสต์9 ก.ย. 2562 01:53โดยนางณัชชา ทีนา

     วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ให้การต้อนรับ ทีมที่ปรึกษา IQA นำทีมโดย ผอ. ผ่องศรี  พรรณราย ผอ.สทศ.สพฐ. 

     โครงการบูรณาการความร่วมมือ การประกันคุณภาพภายใน  Open House  การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน สํานักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะที่ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้    ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือการประกันคุณภาพภายในพร้อมทั้งรวมสะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson Study  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co- 5  STEPS) นำเสนอด้วยวีดีโอของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม symposium การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและภายในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ในกลุ่มเครื่อข่ายการศึกษาต่างๆ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับ สพป.นครนายก

โพสต์30 ส.ค. 2562 01:15โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายก โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานในเรื่องของสำนักงานเขต สุจริต (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA)

โดยกิจกรรมในการต้อนรับครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 13 ประการ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต กายบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้นำเสนอ VTR และ MV เลยหนึ่งต้องโชว์ เพื่อเป็นการต้อนรับ สพป.นครนายก ในอีกทางหนึ่งด้วย

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก กล่าวว่า มีความประทับใจ และขอชื่นชมแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ  ภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะนำแนวทางในการพัฒนาที่ได้รับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท ของ สพป.นครนายกต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร   นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 511