กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ

โพสต์โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกรฎาคม  2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:57โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 02:00 ]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดย นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน และบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงกลมได้ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนบ้านปางคอม

  


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 00:16โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:23 ]

วันที่7 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายราเชนท์  กงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคอมได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดศรีประทุมภักดี บ้านปางคอม

   
การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ลย.1

โพสต์12 ก.ค. 2560 22:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพฤหัสบดี  ที่   13  กรกฎาคม  2560  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน  และการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดป่าใต้ บ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์12 ก.ค. 2560 19:28โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน

วันที่  11 กรกฏาคม  2560  โรงเรียนเพียงหลวง 18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ  วัดป่าใต้  บ้านนาจาน  ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  จ.เลย

โดยมีนายพรรบต  ยาฟอง  นายอำเภอเชียงคาน ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และชุมชนเป็นอย่างดี


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2560

โพสต์11 ก.ค. 2560 00:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 60 เวลา 08.30 น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในงาน รัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2560 โดยนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดเลย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต  รวมถึงแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย ทั้งนี้ในงานดังกล่าวข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ภาพเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1  


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โพสต์9 ก.ค. 2560 08:53โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

วันท่ี่ 7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านก้างปลา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายพลไชย  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา พร้อมด้วยคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้างปลาได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดสัตนาค  บ้านก้างปลา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์6 ก.ค. 2560 05:01โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลาได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระหว่างวันที่ 6-7  กรกฎาคม 2560 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสพป. ลย. 1  แลได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ได้มาให้ความรู้และข้อกฎหมายเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด

พิธีรับมอบเสาธง และอาคารสุขา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา

โพสต์3 ก.ค. 2560 01:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา่ 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานในพิธีรับมอบเสาธง  และอาคารสุขา  อุปกรณ์การเรียน  และอุปกรณ์กีฬา  ณ. โรงเรียนบ้านกกทอง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยในพิธีการรับมอบมี  นายวิทยา  แสงนาค  ครูชำนาญการพิเศษ  จากวิทยาลัยเทคนิคเลย  เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงที่มาของการดำเนินโครงการ  โครงการเสาธงและอาคารสุขา   จำนวน  ๑๒  ห้อง อุปกรณ์การเรียนนี้  เป็นโครงการที่ได้รับความอนุเคราะห์ฺภายใต้ความร่วมมือจาก  ปวช.  ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเลยรุ่นที่  ๒๙  และนายคุณากร  บุตรตะวงศ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเลย  เป็นผู้ริเริ่มการดำเนินโครงการเพื่อมอบแก่โรงเรียนบ้านกกทอง  โดยงบประมาณในการดำเนินในครั้งนี้  เป็นเงิน  จำนวน  287,500  บาท

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1  

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์1 ก.ค. 2560 01:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ  วันที่ 1  กรกฏาคม  2560 ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในงานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ  ซึ่งในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เนตรนารี มาเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น  จำนวน 499 คน โดยในงานมี ดร.สุรินทร์  แก้วชูฟอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปากห้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาลุ่มน้ำเหือง  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน             พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้ามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 รัชกาล ที่ 6  ผู้พระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี  ทั้งทางกาย สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ให้สังคมมีความก้าวหน้า  เพื่อความสุข และมั่นคงของชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีพิธีการดังกล่าว

ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

1-10 of 345