โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR  สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่1/2561
 ที่มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์16 ก.พ. 2561 01:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยก่อนการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและนักเรียน  ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67 การประชุมดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการแนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ วีดีโอคอนฟอร์เรนซ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมและรับชมการประชุมในขณะที่อยู่ภายในโรงเรียนได้ พร้อมกันนี้ นายสนิท  แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าพบปะ คณะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ภาพเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย 1


สพม.20 ศึกษาดูงาน ณ สพป.เลย เขต 1

โพสต์14 ก.พ. 2561 08:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง ,นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดย  มี นายอาคม  สัตถาผล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.20 นำคณะศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังกล่าว

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 51

โพสต์14 ก.พ. 2561 06:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2561 06:12 ]

        


         วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ 51  มอบให้แก่  ด.ญ.ปิยะวัน  อุ้ยประโค  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแขม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในพิธี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  พร้อมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

          การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

กิจกรรม KM กิจกรรม สพป.เลย เขต 1

โพสต์8 ก.พ. 2561 01:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา โดย รอง ผอ.สพป.ลย.1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดี  และเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<<


ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 50

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 23:56 ]

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ นักเรียนหลังที่ 50  มอบให้แก่  เด็กหญิงเด็กหญิงรินระดา  วัฒนะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยมีนายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย      เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี         จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์30 ม.ค. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2561 23:38 ]

วันที่ 31 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย  เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การจัดพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดำเนินการ ที่มีวัตถุประสงค์    เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย 

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสีขาว ในโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งมีการจัดการเรีนการสอนอย่างหลากหลาย โดยมีครู โรงเรียนเมืองเลย ได้อธิบายถึงรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนมีความรู้รอบด้าน การประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ในการเรียนการสอน ในห้องเรียนสีขาว  เป็นการนำเอา เศษสิ่งวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ พร้อมกันนี้ยังทำให้นักเรียนมีความเพลิดเพลินในกิจกรรมดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

 

สพป.เลย เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O - NET

โพสต์29 ม.ค. 2561 20:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 30 มกราคม  2561 ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดการทดสอบ สำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 19:54 ]

วันพุธ ที่ 24 มกราคม  2561 เวลา 07.30 น.– 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี ,นายวีระพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วม ประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”        ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ 3/2561 ผ่านระบบ Video Conference และ OBEC Chanel รวม 6 ช่องทางการรับชม  เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย  แนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<
ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์18 ม.ค. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์ ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีรับการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยการประเมินโรงเรียน เป็นโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี  ตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อม                    หลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล " เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับการดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ  ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ 

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่พฤหัสบดี  ที่ 18  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   เป็นประธานใน พิธีมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการ“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมือง จังหวัดเลย พร้อมกันนี้มีผู้บริหารการศึกษา ,ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร สพป.เลย เขต 1  ร่วมในงานดังกล่าว

            จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวกั้นพรมแดน ในฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก  ส่งผลต่อนักเรียนในจังหวัดเลยในสังกัด ที่มีความยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาส ประสบปัญหาความหนาวเย็น  เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตามมา ทำให้นักเรียนขาดเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ขึ้น

            ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้    ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กยากไร้ในสังกัด    และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคเงิน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  โดยมียอดบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท และได้รับบริจาคกระเป๋าเป้ จากบริษัทคูโบต้าสำหรับปีนี้  ได้กำหนดมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม  เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในสังกัด ต่อไป

            ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 395