วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์21 มิ.ย. 2562 02:16โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม


การประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:44โดยนางณัชชา ทีนา

  วันที่  17 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ / ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference   โดยมีการถ่ายทอดการประชุมโดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  เป็นศูนย์กลางแม่ข่ายในการถ่ายทอดการประชุมสัญจรในครั้งนี้


ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต 1 มีการมอบนโยบาย  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน ,การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<< 

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1          

 

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" อบรมการใช้งานระบบ SMSS

โพสต์15 มิ.ย. 2562 00:47โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 01:11 ]

วันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านนาบอลและโรงเรียนบ้านนาป่าหนาด รวมกับอบรมการใช้งานระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" โดยมี นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ชาวเน็ตอึ้ง! มอบอีกแล้ว บ้านปันน้ำใจ สพฐ. หลังที่ 91

โพสต์14 มิ.ย. 2562 23:58โดยวิจิตรวิทยา อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 00:10 ]

        

      วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน  2562  เวลา  09.39 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 91   มอบให้แก่เด็กหญิง วราลัญช์  ศรีทานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าว
    การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  91 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้ 

มอบอีกแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 91

โพสต์11 มิ.ย. 2562 02:55โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 02:57 ]


วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน  2562  เวลา  09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 91   มอบให้แก่เด็กหญิง วราลัญช์  ศรีทานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

      การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  91 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้ 

เด็กหญิงวราลัญช์  ศรีทานนท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รับมอบบ้านกล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบบ้าน และสัญญาว่าตนจะเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้การมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 มีนักเรียนร่วมห้อง กับเด็กหญิงวราลัญช์ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือร่วมกันเป็นเงิน 1,730 บาท , ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ร้องเพลงประกอบดนตรี (ร้องเพลงเปิดหมวก) เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน รายดังกล่าว  โดยในวันนี้ได้รับเงินจากการเปิดหมวกเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท  >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1 

การอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562

โพสต์30 พ.ค. 2562 01:32โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 30 พฤษภาคม  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562

การจัดอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจําที่จะ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 116 ราย ซึ่งในปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการ ยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้ผู้รับบํานาญมี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญและเรียกดูข้อมูลของตนเองได้ แต่ผู้รับบํานาญขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการกําหนด ID และ PASSWORD รวมถึงวิธีการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วย ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ สพป.เลย  เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 มีจํานวน 116 ราย ระยะ เวลาการฝึกอบรม 1 วัน หลักสูตรการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) สําหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2562 โดยได้รับการอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากสํานักงานคลังเขต 4 อุดร ประกอบด้วย 1. นางศิริพร กันยาทอง ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ชํานาญการ 2. นายสุริยงค์ ลูกจันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ชํานาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้  >>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:12โดยนางณัชชา ทีนา


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference  วันที่ 17  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  

เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

การจัดการประชุมครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สพป.เลย เขต 1 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สถานศึกษานำร่องหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับนายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในการดำเนินการเป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินแนวใหม่ SAR

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชา  คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  100  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  (สถาบันอาชีวศึกษา) ได้ตามตัวชี้วัด  ร้อยละ  50 จำนวน 16  โรงเรียน

ภายในการประชุม นายแพทย์รณรงค์  ศรีพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน  ได้ให้ความรู้  ในหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

     จากนั้นเป็นการมอบนโยบาย จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:11โดยนางณัชชา ทีนา


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference  วันที่ 17  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  

เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

การจัดการประชุมครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สพป.เลย เขต 1 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สถานศึกษานำร่องหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับนายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในการดำเนินการเป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินแนวใหม่ SAR

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชา  คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  100  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  (สถาบันอาชีวศึกษา) ได้ตามตัวชี้วัด  ร้อยละ  50 จำนวน 16  โรงเรียน

ภายในการประชุม นายแพทย์รณรงค์  ศรีพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน  ได้ให้ความรู้  ในหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

     จากนั้นเป็นการมอบนโยบาย จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:52โดยนางณัชชา ทีนา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14  พฤษภาคม  2562 ที่ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2562 เพื่อร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมี คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์10 พ.ค. 2562 02:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มี นโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกําหนดมาตรการการเร่งรัดคุณภาพการ อ่านออก เขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ มีความตระหนักและเล็งเห็น ความสําคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคําครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

คือ ๑.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒.เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง ๓. เพื่อให้ครูได้นํานวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผู้เข้าประชุมได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ของโรงเรียนในสังกัดทุกคน จํานวน ๑๖๗ คน รูปแบบการประชุมปฏิบัติการฯเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งการแจกลูกสะกดคําและการสอน ภาษาไทยด้วย เพลง เกมในส่วนของวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ และได้รับความร่วมมือจากครูแกนนําภาษาไทยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ >>ภาพเพิ่มเติม<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต ๑

1-10 of 493