โรงเรียนบ้านก้างปลาประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์19 พ.ค. 2560 08:13โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลาประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์15 พ.ค. 2560 22:01โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ โดยพิธีอุปสมบทครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอุปสมบท จำนวน 57 รูป ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2560 ณ วัดเนรมิตวิปัสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ภาพเพิ่มเติม  คลิก 
ภาพโดยนายประทีป จิตต์งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนานักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 พ.ค. 2560 23:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2560 00:06 ]

วัน พฤหัสบดี  ที่ 4  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้ (PLC)   โดย  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  โดยความรู้ด้าน  Professional  Learning Community (PLC) นั้น เป็นการนำความคิด  ที่มีความต้องการแลกเปลี่ยนความเชื่อ โดยทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานหรือสิ่งที่สนใจร่วมกัน  แล้วนำมาพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ให้ประสบกับความสำเร็จ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

บริษัทมิตซูบิซิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา มอบคอมพิวเเตอร์ให้โรงเรียนบ้านก้างปลา

โพสต์21 มี.ค. 2560 07:31โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

วันที่ 19  มีนาคม  2560 บริษัทมิตซูบิซิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา ได้มอบคอมพิวเเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ มูลค่า 120000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านก้างปลา

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี

โพสต์21 มี.ค. 2560 02:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับ สยามอิโนเวชั่นมีเดีย               มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และนักเรียนมีทักษะความคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยมีตัวแทน         จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมจำนวน จำนวน 161 โรงเรียน ภาพเพิ่มเติม >>>  https://goo.gl/photos/w5hmt8udmZ7d5NhAA

ภาพข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป .เลย เขต 1

พิธีเบิกเนตร " พระพุทธวโลสุภัทปัญโญ" พระประจำโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์21 มี.ค. 2560 01:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเบิกเนตร  " พระพุทธวโลสุภัทปัญโญ" พระประจำโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด พระพุทธรูป " พระพุทธวโลสุภัทปัญโญ" เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร นำมาประดิษฐาน ณ ลานโพธิ์ลานธรรม ของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ของโรงเรียน  โดยได้รับการตั้งชื่อจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ว่า "พระพุทธนาคาวโลสุภัทปัญโญ" ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/rLRfBDQA6xzmTwvB9
ภาพข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9

โพสต์21 มี.ค. 2560 01:03โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


พิธีมอบบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร. รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน โดยมี นายวิเศษ วงวรัญญู รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านนักเรียน โดยบ้านน้ำใจหลังที่ 30 มอบให้แก่ เด็กหญิงพรเพ็ญ สีเดช นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการส่งมอบบ้านในครั้งนี้ เป็นบ้านหลังที่ 30
ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/J8VVHEadfTsNFyFV8
ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

โพสต์20 มี.ค. 2560 02:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดร. สมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ และมีนายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน  ตามโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบเช้าและรอบบ่าย กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำข้อมูล ICT ของโรงเรียนในสังกัด  โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มี  ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 161 คน ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/v5JLeMpPaza8kJMeA

 ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

รับมอบทุนนักเรียน

โพสต์20 มี.ค. 2560 02:37โดยโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย

 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 , รองฯ สายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1, คุณปริศนา เสนานุช ตัวแทนบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดเลย, นายประจวบ ศิลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาโคก ได้มอบเงินสงเคราะห์เด็ก..ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก..ขอขอบพระคุณในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเด็กผู้ยากจน ยากไร้ ให้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

พิธีมอบประกาศนียบัตร (บัณฑิตน้อย) เขตอำเภอเชียงคาน

โพสต์12 มี.ค. 2560 01:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 12 มีนาคม  2560 ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร (บัณฑิตน้อย) โดยมี  นายสมชาย คำพิมพ์  ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงคาน “เชียงคานปทุมมาสงเคราะห์”                 เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานดังกล่าวเป็นการมอบประกาศนียบัตร  แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ในระดับปฐมวัย  ณ ร.ร. อนุบาลเชียงคาน “เชียงคานปทุมมาสงเคราะห์ จ.เลย  โครงการบัณฑิตน้อยเป็นโครงการเพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 ภาพเพิ่มเติม CLICK>>> https://goo.gl/photos/XqnsT67xeeWwYzzz6

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต


1-10 of 327