การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์21 ม.ค. 2564 00:03โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 00:13 ]


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้  เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YOUTOBE  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น 
 ก่อนการประชุมนายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้กำชับในเรื่องของการเฝ้าระวังในการป้องกันของโรค ไวรัสโคโรนา  หรือ COVID 19 ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสังกัด จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ >>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต 1


การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์27 ธ.ค. 2563 23:48โดยนางณัชชา ทีนา


วันจันทร์ ที่  28  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ก่อนเข้าสู่การประชุม มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนั้น เข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับ โดยในการประชุมครั้งนี้       เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


 ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมพร้อมบรรยาย การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ธ.ค. 2563 19:26โดยนางณัชชา ทีนา

วัน อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” อ.เชียงคาน  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน พร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนมอบนโยบายการประชุม  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการป้องกัน  และเฝ้าระวัง เชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ให้รัดกุมเนื่องจากสภาพอากาศ    ในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว ทำให้ให้เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน     O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 )     และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสต์4 ธ.ค. 2563 20:29โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2563 20:38 ]

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ นายพิฑูรย์ อุตอ่าง รอง ผอ.สพป.เลย  เขต  ๑ นำบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมีกิจกรรมดังนี้  พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๘๙ รูป   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๗.๐๐ น. , พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม  ณ ศาลาประชาคมอําเภอเมืองเลย ที่ว่าการอําเภอเมืองเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น.ทั้งนี้ภายในงาน  มีนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว >>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักระชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  ๑

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์

โพสต์28 พ.ย. 2563 20:08โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2563 20:10 ]


วันที่ 29 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อ. ปากชม จ.เลย     นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเสนออัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี  >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1,นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว  สพฐ “สพฐ  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นนโยบาย  ทิศทางการขับเคลื่อนในรูปแบบ  สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  และเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน  จากนั้นเวลา  09.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  ได้เป็นประธานการประชุม  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ  2564  ของเขตพื้นที่ต่อไป   


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


วันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์27 ก.ย. 2563 21:34โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 00:02 ]

     วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต ๑ นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกๆ ปี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ก.ย. 2563 01:27โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดี  ที่ 17 กันยายน 2563 น เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1

        โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดย นายภิรมย์  นิช่างทอง รอง ผอ สพป.ตาก  เขต 1 ได้นำคณะศึกษาดูงาน  ศึกษาในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  ผู้บริหารกการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 40  คน >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

 


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม หลัก 13 ประการ กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

โพสต์14 ก.ย. 2563 21:51โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  15  กันยายน  2563  เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1  เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม  หลัก 13 ประการกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต พร้อมกันนี้ ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ ผู้รับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต  ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

ภาพ/ข่าว  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110

โพสต์8 ก.ย. 2563 04:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 04:32 ]

วัน อังคาร ที่ 8 กันยายน  2563  เวลา 15.09. น.  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  110   มอบให้กับนักเรียนจำนวน 3 รายซึงเป็นพี่น้องกัน ได้แก่ เด็กหญิงจิระพร  บัวระเพชร นักเรียนชั้นป.2 เด็กหญิงสุภาวดี นักเรียนชั้น ป.3  เด็กชายจินพนธ์ บัวระเพชร นักเรียนชั้นป. 5  โรงเรียนบ้านโป่ง  ทั้งนี้ภายในงานมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ              มีนายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี ,คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้สภาพจริง  ,พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110 นี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยนักเรียน ทั้ง 3  ราย  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  อาศัยอยู่กับญาติ  โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตน จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนจาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 568