สพป.เลย 1 สร้างบ้านนักเรียน หลังที่ 36

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต ]

                 เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2560  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 36  มอบให้แก่เด็กหญิง วรัญยา  บัวระพุท  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม อ.เมือง  จ.เลย  ภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 36 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  36  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

             ด้าน  นายสุชาติ  อาจศัตรู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม  ได้กล่าวว่า บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานทางชีวิตที่สำคัญ  หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้มีบ้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การเรียนที่ดี และตนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างบ้านในครั้งนี้ พร้อมกันนั้นก็ได้ กล่าวขอบคุณคณะครูและผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

          ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK

            ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ร.ร.เมืองเลย จัดค่ายเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม  จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดี  ศรีแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดศรีสุทธาวาส  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยเปิดเผยว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรียนเมืองเลย เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการในหลายวิธีการ นักเรียนได้มีโอกาสฝึก การทำทาน การรักษาศีลและการฝึกสมาธิเบื้องต้น ตลอดการอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมหล่อหลอมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดี โดยกล่าวอีกว่านักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรม ณ ที่นี้จะสามารถนำหลักธรรมต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตน และเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี การปลูกฝั่งให้เด็กมีคุณธรรมในระดับชั้นประถมศึกษา ก็จะโตไปเป็นนิสิต นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นคนดีที่สังคมต้องการต่อไป  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<

              ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

งานอาเซียน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asiannations) หรือ ASEAN)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้มีการจัดงานงานอาเซียน  INSIGHT  ASEAN  LOEI  ONE  2017 Loei  Primary  Educational  Service  Area  Office  1 ขึ้น  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยภายในงานมี ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน   มี ดร. สมพงษ์  พรมใจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน  ASEAN ละเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และผู้สนใจ จำนวน  2000 -3000 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ร.ร.เมืองเลยสุดเจ๋ง โชว์ศิลปะมวยไทย

โพสต์4 ส.ค. 2560 01:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         เมื่อวันที่  26  กรกฏาคม  2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลยได้โชว์การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองขึ้นในงานวันอาเซียน  ปีพุทธศักราช 2560  : ASEN DAY 2017 @ Muangloei School  ณ โรงเรียนเมืองเลย โดยมีประธานการเปิดงานคือ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิเศษ  วงศ์วรัญญู ศึกษษนิเทศก์ คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

          นายประวิทย์  น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย เปิดเผยว่าตนและคณะครูโรงเรียนเมืองเลย  ได้กำหนดการจัดงานวันอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน และเขกผู้มีเกียรติที่ เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมระหว่างกัน ในสังคมอาเซียน และที่สำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการโชว์ถึงศิลปะมวยไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้  ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจ    สำหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลคือกิจกรรมของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทางหนึ่ง  โดยการดำเนินงานดังกล่าวสร้างความสนุกสนานจะตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

           ด้าน  เด็กชายจุฬากูล แสงชมภู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กล่าวว่าตนมีความรู้สึกดีใจ  ในการที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศิลปะมวยไทยดังกล่าว ซึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นกิจกรรมที่ตนเองก็ชื่นชอบอยู่แล้วยิ่งมีครู ให้ความรู้ฝึกสอน  ให้ตนได้แสดงออกทางศิลปะมวยไทยแล้ว ตนก็ตั้งใจฝึกอย่างเนื่องโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือ     ร่วมฝึกฝนกับเพื่อนทำให้ตนรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ในศิลปะการป้องกันตัว และที่สำคัญทำให้ตนเองมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กชาย เด็กชายจุฬากูล แสงชมภู  กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

 ภาพ/ข่าวโดย: นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1ภาพข่าวที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม  2560

เปิดค่ายคุณธรรม สพป .เลย 1

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายคุณธรรม  จริยธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง โรงเรียนบ้านนาเบนและมหาวิทยาลัยไถหนันประเทศจีน โดยในค่ายมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไถหนัน, ประเทศไต้หวั่น ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนบ้านนาเบน  และเครือข่ายทางการศึกษาของกลุ่มการศึกษา  หาดนาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  มาร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเบน  เข้าร่วมในค่ายคุณธรรม ทั้งนี้ค่ายคุณธรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  31 – 1  สิงหาคม  2560

          ทั้งนี้ นายอดิเทพ  ทาเชาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบน  เปิดเผยว่า ในค่ายกิจกรรมอาสาส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีมีความภูมิใจในสถาบัน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักในหน้ารับผิดชอบต่อชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกับนักศึกษาจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันของนักเรียน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ

โพสต์26 ก.ค. 2560 23:37โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลา จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูธ เน่ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกรฎาคม  2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:57โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 02:00 ]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โดย นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน และบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงกลมได้ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนบ้านปางคอม

  


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 00:16โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 01:23 ]

วันที่7 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านปางคอมร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560  โดยนายราเชนท์  กงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลม นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคอมได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อไปถวายวัดศรีประทุมภักดี บ้านปางคอม

   
การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ลย.1

โพสต์12 ก.ค. 2560 22:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพฤหัสบดี  ที่   13  กรกฎาคม  2560  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน  และการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดป่าใต้ บ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์12 ก.ค. 2560 19:28โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน

วันที่  11 กรกฏาคม  2560  โรงเรียนเพียงหลวง 18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ  วัดป่าใต้  บ้านนาจาน  ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  จ.เลย

โดยมีนายพรรบต  ยาฟอง  นายอำเภอเชียงคาน ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และชุมชนเป็นอย่างดี


1-10 of 350