รายการพุธเช้าข่าว สพฐ “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1,นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว  สพฐ “สพฐ  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นนโยบาย  ทิศทางการขับเคลื่อนในรูปแบบ  สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  และเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน  จากนั้นเวลา  09.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  ได้เป็นประธานการประชุม  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ  2564  ของเขตพื้นที่ต่อไป   


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


วันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์27 ก.ย. 2563 21:34โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 00:02 ]

     วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต ๑ นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกๆ ปี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ก.ย. 2563 01:27โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดี  ที่ 17 กันยายน 2563 น เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1

        โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดย นายภิรมย์  นิช่างทอง รอง ผอ สพป.ตาก  เขต 1 ได้นำคณะศึกษาดูงาน  ศึกษาในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  ผู้บริหารกการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 40  คน >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

 


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม หลัก 13 ประการ กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

โพสต์14 ก.ย. 2563 21:51โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  15  กันยายน  2563  เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1  เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม  หลัก 13 ประการกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต พร้อมกันนี้ ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ ผู้รับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต  ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

ภาพ/ข่าว  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110

โพสต์8 ก.ย. 2563 04:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 04:32 ]

วัน อังคาร ที่ 8 กันยายน  2563  เวลา 15.09. น.  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  110   มอบให้กับนักเรียนจำนวน 3 รายซึงเป็นพี่น้องกัน ได้แก่ เด็กหญิงจิระพร  บัวระเพชร นักเรียนชั้นป.2 เด็กหญิงสุภาวดี นักเรียนชั้น ป.3  เด็กชายจินพนธ์ บัวระเพชร นักเรียนชั้นป. 5  โรงเรียนบ้านโป่ง  ทั้งนี้ภายในงานมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ              มีนายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี ,คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้สภาพจริง  ,พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110 นี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยนักเรียน ทั้ง 3  ราย  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  อาศัยอยู่กับญาติ  โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตน จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนจาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสองรัก ของ สํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:19โดยนางณัชชา ทีนา

       นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการ จัดกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือ    ศรีสองรัก  ภายในพิธีมีนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

       นายยืนยง  ปาลี  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่า  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กําหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2563   เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ โดยให้จัดกิจกรรมด้านพัฒนาค่ายลูกเสือ ให้มีความพร้อมสามารถเป็นศูนย์ ฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ค่ายลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  ในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย ได้กําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาค่าย ลูกเสือศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย                    เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้บําเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสองรัก ให้เป็นค่ายลูกเสือที่มี ความพร้อมในการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกเสือ - เนตรนารี ในการพัฒนาค่าย จากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลย จํานวน 90 คน และผู้บังคับบัญชา จํานวน 40 คน  >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563

โพสต์2 ก.ย. 2563 00:17โดยนางณัชชา ทีนา

 ณ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  เวลา  09:00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย รายวิชาที่ 2.5 ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  ในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 หน่วยพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

         โดยในภาคบ่ายในรายวิชาที่ 3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  โดยนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ. สพป. หนองบัวลำภูเขต  เขต 2 และเวลา 18:00 น ถึง 21:00 น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและประเมินผลตามหลักสูตรโดย  ดร.จำนงค์  ศรีมังกร ,ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม,นายนราพงศ์  อาษารินทร์

>>>ภาพเพิ่มเติม <<<

 าพ / ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

คํากล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2563 02:01โดยนางณัชชา ทีนา

        ณ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้  ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 หน่วยพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

       กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการอบรมโดย  นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เลย เขต  1  ในนามของคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา

       นาง ปัทมา สิมพลา  กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 19 (4) และ มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาโดยจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ รับผิดชอบการพัฒนาต้องดําเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการวิทยากรและวิทยากร   พี่เลี้ยงสื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา และการประเมินผลการ พัฒนา โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น3 ระยะ

  ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 7 วัน

  ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง จํานวน 5 วัน

  ระยะที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนา การศึกษาในสถานศึกษา จํานวน 3 วัน

มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 2. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ

เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ ดําเนินการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และจังหวัดหวัดหนองบัวลําภู รวมจํานวน 67 คน โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา  โดย  ดร.พิทยา  แสงสว่าง ผอ...ชุมชนบ้านผานกเค้า  สพป.เลย เขต 2  กิจกรรมภาคบ่ายรายวิชา ที่ 1.2 เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคาย เขต  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

                    ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย “ครู 4.0”

โพสต์25 ส.ค. 2563 01:57โดยนางณัชชา ทีนาวันที่  25 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยครู 4.0

โดยมี นายยืนยง ปาลี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในนามของคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม  กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับทราบนโยบาย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ สามารถนําทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี ศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและสามารถผลักดันให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสพผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,ผู้อํานวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์,ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ให้ความรู้แนวทาง ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูที่เข้าอบรมดังกล่าวโดยผู้เข้าอบรมในโครงการ ประกอบด้วยครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 138 คน  >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA

โพสต์22 ส.ค. 2563 03:28โดยนางณัชชา ทีนา

                  

                  วันที่  22 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA

                  โดยมี  ดร.อัมรา  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตรงกับนโยบายที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการรู้เรื่องอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับครูผู้สอนขึ้น ในวันที่  22   สิงหาคม  2563  โดยมีโดยมีวัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง

2.เพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

        ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการ PISA ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 40 คน วิทยากร ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินทางการศึกษา และครูผู้สอนที่เป็นแกนนำ รวมทั้งสิ้น  7 คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมปฏิบัติการ จำนวน  1  วัน

                    ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 563