กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (16 พ.ย. 2560)

โพสต์16 พ.ย. 2560 01:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 16  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1          เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากรโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา   โดย                       ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด สพป.ลย.1 ก็เช่นเดียวกัน  ภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ถือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเด้กไทย พัฒนา สพป.ลย.1 ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเลย ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 พ.ย. 2560 23:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเลยอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเลย โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนเพื่อส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 พ.ย. 2560 23:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน จันทร์  ที่  13 พฤศจิกายน  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนา การศึกษา  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ต่อไป  โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมทุก อาทิตย์ ที่ 2 และอาทิตย์ ที่ 4 ของทุกเดือน


ภาพ/ ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ผอ.สพป.เลย เขต 1 ชี้แนะพร้อมให้กำลังใจสอบ สสวท.

โพสต์10 พ.ย. 2560 20:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 20:47 ]วันเสาร์ ที่ 11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1            ได้ประชุมชี้แนะแนวทางคณะกรรมการ ดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  ประจำปีการศึกษา 2560  พร้อมทั้ง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในการดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ มีจำนวนห้องสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 16  ห้อง ห้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 16  ห้อง    >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ สพป.เลย เขต 1

นักเรียนโรงเรียนท่าลี่คว้าแชมป์ เข้าชิง มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน

โพสต์9 พ.ย. 2560 22:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 22:50 ]

             วันทื่ 11  พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น.  นายสมัย  พวงกันยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่  นำคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลี่  ซึ่งเป็นนักกีฬามินิบอลเลย์บอล ชนะเลิศการแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดเลย เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    เข้าคารวะ พร้อมรับฟังคำอวยพร จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1 ก่อนเดินทางเพื่อเข้าแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน   ระหว่างวันที่     12 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี

          นายสมัย  พวงกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่กล่าวว่า ก่อนที่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลี่จะชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว ตนเอง ครูผู้ฝึกสอน และที่สำคัญ นักกีฬา ร่วมฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขัน และต่อเนื่อง รวมทั้งมองอ่อนจุดของทีมเพื่อนำไปแก้ไข พัฒนาเกิดการปรับปรุงทีมจนชนะมาได้ ทั้งนี้  จึงเข้าคารวะและรับฟังคำอวยพร จาก ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดขวัญและกำลังใจในการเดินทางเพื่อคว้าชัยชนะต่อไป  นายสมัย พวงกันยา กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

44 หลังแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบนักเรียน

โพสต์8 พ.ย. 2560 22:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

        เมื่อวันที่  9 พฤจิกายน  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 44  มอบให้แก่เด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 44  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  44  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นาย นพรัตน์ ศรีจำนงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว  กล่าวว่า การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1   เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์  เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดครู ชุมชน และผู้มีอุปการคุณ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย               >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

        ภาพ  / ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 รับการประเมิน ITA

โพสต์7 พ.ย. 2560 21:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เลย   เขต 1  ร่วมรับการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>>ภาพเพิ่มเติม  <<<


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.เลย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต 2

โพสต์28 ก.ย. 2560 01:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 01:41 ]

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต 2 

 ภาพข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม สพป.ลย.1

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 23:40 ]

         
  

             วันที่ 21  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นาง จุรีรัตน์  แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  สพป.เลย.1 ร่วมพบปะ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานการเป็นคณะกรรมการในด้านต่างของศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี  
            งานศิลปหัตถกรรมของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เห็นความสำคัญจึงจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้น ภาพเพิ่มเติม

            ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1 

            

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์10 ก.ย. 2560 22:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

            วันที่ 11 กันยายน  2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผอ.สพป.ลย.1  ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน กระบวนการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  โดยคณะตรวจติดตามตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.สท้าน  วารี         ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) นายกิติศักดิ์  ตาภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ได้ดำเนินการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา โดยการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง  จำนวน 13 โรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้ผ่านการอบรมนำการประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนและดำเนินการตาม ปฏิทิน พร้อมทั้งให้โรงเรียนทำโครงการรองรับ กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

            นางจุรีรัตน์  แถบเงิน  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ PLC เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการ นิเทศ  กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ตามปฏิทินของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำโครงการรองรับ ผู้รับผิดชอบโครงการมีแผนการขับเคลื่อนและพบว่าโรงเรียนดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ <<<ภาพเพิ่มเติม>>>

               ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

 

1-10 of 363