100 หลังแล้ว>> บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 100 โรงเรียนบ้านกำพี้

โพสต์18 ก.พ. 2563 01:15โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 01:20 ]


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม       ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ     

        นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.  สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1   เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มอบให้กับเด็กหญิงสายธาร  โสภารัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกำพี้  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน     จำนวน 14,730  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

เด็กหญิงสายธาร  โสภารัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รับมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่า ตนเองไม่มีบ้านเป็นของตัวเองและครอบครัว  ได้อาศัยบ้านป้าเป็นที่พักพิง  การได้รับโอกาสในการมอบบ้านในครั้งนี้ ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านพักเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัย  และขอสัญญาว่าตนจะตั้งใจเรียน พร้อมทั้งเป็นบุตรที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments