101 แล้ว บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 101 โรงเรียนบ้านปางคอม

โพสต์19 ก.พ. 2563 01:37โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2563 19:10 ]

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีสิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย   นางสาวชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม

        ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชาย  รายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 13,200  บาทการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

เด็กชายเก้าจิรายุ  ศรีคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้รับมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่า บ้านที่พักพิงอาศัยเป็นบ้านที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย  อยู่อย่างยากลำบาก พ่อและแม่แยกทางกันตนและน้องอาศัยอยู่กับพ่อ พ่อมีอาชีพทำไร่ทำสวน รับจ้างทั่วไป  รายได้ไม่พอแม้แต่จะจุนเจือครอบครัว  การจะสร้างบ้านจึงเป็นเรื่องยากลำบาก เมื่อได้รับโอกาสในการสร้างบ้านน้ำใจ  จากผู้ใหญ่ใจดี  ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านพักเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัย  และขอสัญญาว่าตนจะตั้งใจเรียน พร้อมทั้งเป็นบุตรที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments